ministerstwo infrastruktury procedury budowlane

 
Tytuł:ministerstwo infrastruktury procedury budowlane
Url:http://przesylu.kkkkw.pl/klasyfikacja-budzetowa-2020/sprzedaz-zlomu-a-klasyfikacja-budzetowa-2020-ma-na.html
Opis: 
 Są to wyłączone z aspektu niniejszego opracowania przepisy: ustawy z dnia kwietnia o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w obszarze dróg publicznych, ustawy z dnia lipca o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, ustawy z dnia lutego o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego, ustawy z dnia marca o transporcie kolejowym

This template downloaded form free website templates