prawo administracyjne stahl

 
Tytuł:prawo administracyjne stahl
Url:https://prawoo.pl/prawo-administracyjne-podrecznik,254
Opis: 
 Obecne Prawo administracyjne zostało zaktualizowane, a w niektórych częściach w rzeczy samej zmienione i uzupełnione. Mając na uwadze rosnące znaczenie tzw. soft law, w pierwszej jego części dodano odłamek święty tym swoistym źródłom regulacji, z którymi mamy coraz częściej do czynienia. W związku ze zmianami ustawowymi zaktualizowana została kwant czwarta podręcznika dotycząca wybranych zagadnień prawa materialnego, w tym przede wszystkim materie dotyczące ochrony zabytków, prawa mieszkaniowego, prawa bankowego oznacza to zgromadzeń. Przedstawiono również modyfikacje dotyczące tematyki pracowników administracji publicznej. Podręcznik z prawa administracyjnego jest systematycznym i kompletnym wykładem podstawowego kursu prawa administracyjnego w obszarze w taki sposób zwanej części ogólnej, przeznaczonym na rzecz żaków prawa i administracji. W lekturze opisano najważniejsze zagadnienia ogólne i teoretyczne prawa administracyjnego.

This template downloaded form free website templates