rozporządzenie o wychowaniu w trzeźwości

 
Tytuł:rozporządzenie o wychowaniu w trzeźwości
Url:https://prawoo.pl/autorzy-Michał+Koszowski.html
Opis: 
 Strona www uwzględnia zmiany wprowadzone przez ustawę ustawa o wychowaniu w trzeźwości art 18,jakie zmiany w ustawie o wychowaniu w trzeźwości,ustawa o wychowaniu w trzeżwości najnowsza,ustawa o wychowaniu w trzeźwości,ustawa o wychowaniu w trzeźwości picie w miejscu i o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, która m.in. gruntownie przemodelowała kompetencje samorządu gminnego dotyczące ograniczenia liczby miejsc sprzedaży detalicznej napojów alkoholowych.

This template downloaded form free website templates