kiedy przysługuje pomoc społeczna

 
Tytuł:kiedy przysługuje pomoc społeczna
Url:https://prawoo.pl/pomoc-spoleczna,160
Opis: 
 Przeczytaj pomoc społeczna po angielsku posiadany przez jednostkę pomocy społecznej majątek trwały wspólnie z upływem czasu traci swą wartość początkową Wyrazem jej zmniejszenia jest okresowe korygowanie wartości początkowej aktywów trwałych (z wyjątkiem dóbr kultury także gruntów) o wartość zużycia (umorzenia)Wyrażona w pieniądzu wartość dokonanego umorzenia, obciążająca koszty działalności jednostki, stanowi amortyzację Zgodnie z rozwiązaniami czym zajmuje się pomoc społeczna odpisów umorzeniowych czyli amortyzacyjnych dokonuje się według zasad przyjętych poprzez jednostkę zgodnie z przepisami RachU Jednakże, ustalając zasady umarzania albo amortyzacji, jednostka miary może przyjąć stawki określone w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych albo stawki określone przez dysponenta części budżetowej czy też zarząd jednostki samorządu terytorialnego Tym samym pomoc społeczna co się należy daje opcja indywidualnego określenia zasad utraty wartości majątku trwałego, wpływając na wysokość rocznych kosztów funkcjonowania (w postaci amortyzacji)

This template downloaded form free website templates