kiedy jest dzielenie zamówienia publicznego

 
Tytuł:kiedy jest dzielenie zamówienia publicznego
Url:https://prawoo.pl/prawo-zamowien-publicznych-2017,206
Opis: 
 Artykuł wyjaśnia kto ustala wartość zamówienia publicznego i nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych stanowi milowy krok w tym kierunku. Przede wszystkim chodzi o rezygnację z pisemnej formy komunikacji pomiędzy zamawiającym a wykonawcami na rzecz środków elektronicznych. Ustawa dodała święty komunikacji zamawiającego z wykonawcami. Przewiduje on rezygnację z pisemnej formy komunikacji na rzecz porozumiewania się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (faks i środki komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną). Zamawiający może ustalić sposób przedstawienia informacji zawartych w ofertach w postaci katalogu elektronicznego albo dołączenia katalogu elektronicznego do oferty. W trakcie artykułu omówimy czym są zamówienia publiczne sygnatura elektroniczny, platformę e-Zamówienia, definicję środków komunikacji elektronicznej i dokumentu elektronicznego, przybory i urządzenia wymagane do zagwarantowanie zgodności z przepisami o elektronizacji zamówień publicznych, prowadzenie postępowania z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, ESPD, przechowywanie i udostępnianie dokumentów elektronicznych. Artykuł adresowany jest do osób odpowiedzialnych za realizację i dokumentowanie procedur, w jaki sposób również dla osób podejmujących decyzje w komórkach zamówień publicznych albo zamawiającego. Adresatem niniejszego artykułu jest podobnie szef jednostki (kierownik zamawiającego) odpowiedzialny za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania. Artykuł zamówienia publiczne jakie dokumenty adresowany do kierowników działów zamówień i specjalistów ds. zamówień publicznych

This template downloaded form free website templates