po niemiecku wspólnota mieszkaniowa

 
Tytuł:po niemiecku wspólnota mieszkaniowa
Url:https://ksiazka-24.pl/nieruchomosci-poradniki-100
Opis: 
 Zobacz czy wspólnota mieszkaniowa jest płatnikiem vat,wspólnota mieszkaniowa gdzie się rejestruje,wspólnota mieszkaniowa ile mieszkań,jakie prawa ma wspólnota mieszkaniowa,kiedy wspólnota mieszkaniowa przestaje istnieć,wspólnota mieszkaniowa co to jest,czym się różni wspólnota mieszkaniowa od spółdzielni,wspólnota mieszkaniowa reprezentowana przez zarządcę i ogół właścicieli lokali tworzy wspólnotę mieszkaniową. Właściciele lokali mogą w umowie o ustanowieniu odrębnej własności lokali lub w umowie zawartej później w formie aktu notarialnego określić sposób zarządu nieruchomością wspólną, a szczególnie mogą powierzyć zarząd osobie fizycznej ewentualnie prawnej. Niestety, niezmiernie niedużo osób wie cokolwiek odnośnie do funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych, a osoby zainteresowane tą tematyką nie mają możliwości kompleksowego zapoznania się odpowiednimi informacjami. Zarządca nieruchomości, zwany wówczas w wielu przypadkach także administratorem, może być także zakontraktowany przez wspólnotę mieszkaniową reprezentowaną przez zarząd. Taka umowa nie zmienia ustawowego modelu zarządu nieruchomością wspólną, a jedynie pozwala niejako wyręczyć zarząd własny i wesprzeć go w zakresie czynności, jakie zwykle wymagają posiadania odpowiedniej informacji i doświadczenia. Jednym z mitów krążących wśród członków wspólnot jest mylne przeświadczenie, że oddając zarządzanie wspólnotą osobie trzeciej tracą oni realną kontrolę powyżej tym, co dzieje się z budynkiem. Jest to jednakże sprzeczny ze stanem faktycznym pogląd. Możliwość kontroli dodatkowo pełnego wglądu w dokumentację wspólnoty oraz czynności zarządcy gwarantuje Ustawa o własności lokali. Wówczas zarząd wspólnoty mieszkaniowej skupia się bardziej nie tyle na bieżącym administrowaniu wspólnotą, co na kontroli działań zarządcy/administratora

This template downloaded form free website templates